تیوب تست های دراگر

تیوب تست های دراگر

تیوب های دراگر، تیوب های تست دراگر، کیت تیوب تست های دراگر آلمان

بیش از 160 انواع مختلف دراگر تیوب برای اندازه‌گیری گازهای آلاینده شناخته و طراحی شده‌اند.
این اندازه‌گیری از طریق مشاهده تغییر رنگ حاصل از واکنش‌های شیمیایی انجام شده درون تیوب‌ها قابل انجام می‌باشد.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


تیوب تست بخارات و رطوبت آب دراگر آلمان Water Vapour 20/a-P 20-1500 mg/m3

تیوب تست بخارات و رطوبت آب دراگر آلمان Water Vapour 20/a-P 20-1500 mg/m3

تیوب تست بخارات و رطوبت آب دراگر آلمان  Water Vapour 20/a-P  20-1500 mg/m3 ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر ب..

تیوب تست ذرات معلق روغن دراگر آلمان Oil Mist Impaktor 0.1 – 1 mg/m3

تیوب تست ذرات معلق روغن دراگر آلمان Oil Mist Impaktor 0.1 – 1 mg/m3

تیوب تست ذرات معلق روغن دراگر آلمان Oil Mist Impaktor 0.1 – 1 mg/m3 ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و اندازه گیری ذرات معلق روغن دراگر مو..

تیوب تست گاز آمونیا دراگر آلمان Ammonia   0.25 / a - (0.25 - 3) ppm

تیوب تست گاز آمونیا دراگر آلمان Ammonia 0.25 / a - (0.25 - 3) ppm

تیوب تست گاز آمونیا Ammonia     0.25 / a  - (0.25 - 3) ppm ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر بر..

تیوب تست گاز اسید نیتریک دراگر آلمان Nitric Acid 1/a - ( 1 - 50) ppm

تیوب تست گاز اسید نیتریک دراگر آلمان Nitric Acid 1/a - ( 1 - 50) ppm

تیوب تست گاز اسید نیتریک Nitric Acid  1/a - ( 1 - 50) ppm ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر برای اسید نیتریک، طراحی ..

تیوب تست گاز اکسیژن دراگر آلمان Oxygen 5% / B

تیوب تست گاز اکسیژن دراگر آلمان Oxygen 5% / B

تیوب تست گاز اکسیژن Oxygen 5% / B  / 5-23 % Vol   ساخت دراگر آلمان، بسته 8 عددی   کیت تست و آزمایش گاز های دراگر برای گاز اکسیژن، ..

تیوب تست گاز دی اکسید کربن دراگر آلمان CO2 100/a-P 100-3000 ppm

تیوب تست گاز دی اکسید کربن دراگر آلمان CO2 100/a-P 100-3000 ppm

تیوب تست گاز دی اکسید کربن  CO2 100/a-P  100-3000 ppm   ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گازهای دراگر برای گاز دی اکسی..

تیوب تست گاز دی اکسید کربن دراگر آلمان Carbon Dioxide 0.5 / a - (0.5 - 10) % Vol

تیوب تست گاز دی اکسید کربن دراگر آلمان Carbon Dioxide 0.5 / a - (0.5 - 10) % Vol

تیوب تست گاز دی اکسید کربن Carbon Dioxide  0.5 / a -  (0.5 - 10) % Vol ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش کوتاه مدت اندازه گیر..

تیوب تست گاز دی اکسید کربن دراگر آلمان Carbon Dioxide 5% / A

تیوب تست گاز دی اکسید کربن دراگر آلمان Carbon Dioxide 5% / A

تیوب تست گاز دی اکسید کربن Carbon Dioxide 5% / A / 5-60 % Vol ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر برای گاز دی اکسید کربن، ..

تیوب تست گاز دی متیل سولفید دراگر آلمان Dimethyl Sulphid  1 / a (5) - (1 - 15) ppm

تیوب تست گاز دی متیل سولفید دراگر آلمان Dimethyl Sulphid 1 / a (5) - (1 - 15) ppm

تیوب تست گاز دی متیل سولفید Dimethyl Sulphid   1 / a (5) - (1 - 15) ppm ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر برای ..

تیوب تست گاز سولفور هیدروژن دراگر آلمان H2S 1/d 1-200 ppm

تیوب تست گاز سولفور هیدروژن دراگر آلمان H2S 1/d 1-200 ppm

تیوب تست گاز سولفور هیدروژن  H2S 1/d  1-200 ppm     ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی تیوب تست و آزمایش گاز های دراگر برای..

تیوب تست گاز سولفور هیدروژن دراگر آلمان Hydrogen Sulphid 100/a 100-2000 ppm

تیوب تست گاز سولفور هیدروژن دراگر آلمان Hydrogen Sulphid 100/a 100-2000 ppm

تیوب تست گاز سولفور هیدروژن     H2S 100/a  100-2000 ppm    ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی  کیت تست و آزمایش گاز ه..

تیوب تست گاز سولفید هیدروژن دراگر آلمان Hydrogen Sulphid 2 / a (2 - 200) ppm

تیوب تست گاز سولفید هیدروژن دراگر آلمان Hydrogen Sulphid 2 / a (2 - 200) ppm

تیوب تست گاز سولفید هیدروژن Hydrogen Sulphid  2 / a  (2 - 200) ppm ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر برای گاز ..

تیوب تست گاز مرکاپتان دراگر آلمان Mercaptan  0.5 / a - (0.5 - 5) ppm

تیوب تست گاز مرکاپتان دراگر آلمان Mercaptan 0.5 / a - (0.5 - 5) ppm

تیوب تست گاز مرکاپتان Mercaptan   0.5 / a  - (0.5 - 5) ppm ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی کیت تست و آزمایش گاز های دراگر برای گاز مرکپ..

تیوب تست گاز مونوکسیدکربن دراگر آلمان   Carbon Monoxide 5/a

تیوب تست گاز مونوکسیدکربن دراگر آلمان Carbon Monoxide 5/a

تیوب تست گاز مونوکسیدکربن     Carbon Monoxide 5/a  / 2,5-150 ppm  ساخت دراگر آلمان، بسته 10 عددی تیوب تست و آزمایش گازها..

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)